Programmamanagement

Programmamanagement

Een zorgsector die iedere dag positieve impact wil voor die mensen die zorg, behandeling en begeleiding nodig hebben. Een sector die maatschappelijke welvaart en positieve gezondheid bevordert. Dat vraagt om een betaalbare en duurzame bedrijfsvoering. Dat vraagt om visie en beleid. Met programmamanagement Duurzame Zorg & Bedrijfsvoering en het Impact+ model ligt er een blauwdruk om verduurzaming binnen uw zorgorganisatie te realiseren.

Ook verduurzamen?

Alle branche organisaties in de zorg hebben de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend. Heeft jouw zorgorganisatie al een beleid opgesteld voor Duurzame Zorg & Bedrijfsvoering. Nee? Aafke deelt graag haar ervaring in programmamanagement Duurzame Zorg & Bedrijfsvoering en haar passie voor en kennis over duurzaamheid.

Bewustwording en kennis klimaat

Wil jouw zorgorganisatie ook de bewustwording en kennis van alle collega’s, raden en bewoners vergroten op het vlak van verduurzaming en het klimaat?

Aafke bespreekt graag jullie wensen!

Voor meer informatie bel Aafke.