CSRD

CSRD – Externe Duurzaamheidsverslaglegging

De Europese Unie werkt aan rapportagestandaarden over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit verplicht ondernemingen binnen de EU om duurzaamheidsinformatie te rapporteren aan stakeholders. De thema’s waarvoor externe verslaglegging moet komen gaan over de ecologische, sociale en governance (ESG) impact van de onderneming, en een strategie en monitoring daarop. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld de impact op het milieu en maatschappij rapporteren op onderwerpen als CO2 uitstoot vastgoed in lijn met het Klimaatakkoord, vervoer en voeding.

Het is nog onduidelijk of de Nederlandse Overheid deze EU directive alleen voor beursgenoteerde organisaties, NVs en BV’s van toepassing verklaart of ook voor stichtingen zoals de meeste zorgorganisaties ingericht zijn. Het gaat in ieder geval om grote organisaties die twee van de volgende drie criteria raken: meer dan €40 miljoen omzet, meer dan €20 miljoen balanstotaal en/of meer dan 250 FTE. Echter moeten ook kleinere zorgorganisaties voldoen aan de behoefte aan duurzaamheidsrapportages van zorgfinanciers, banken of investeerders.

De informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het jaarverslag en worden getoetst door een externe partij. Om aan deze toetsing te kunnen voldoen is tijdige voorbereiding vereist.

Wil jouw zorgorganisatie meer weten over de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive? Aafke gaat graag in gesprek over de vereisten, de stakeholders, de planning en de ESG-doelstellingen. Aafke heeft ook een NIVE opleiding Externe Duurzaamheidsverslaglegging gevolgd.

Voor meer informatie neem contact op met Aafke Zwart.